wiersz

p    o    m    i    ę    d    z    y        p    o    l    a    m    i         n    a        w    i    e    t    r    z    e        w    p    a    d    ł    o        i        n    i    e        c    h    c    i    a    ł    o        w    y    p    a    ś    ćwiersz drugi

 

 

w nawiasie mówiąc (próbowaliśmy przejść na drugą stronę i wtedy złapał nas epokowy gest, przejścia nie ma, przywołani ruchem ręki zrozumieliśmy, że nadszedł czas wyparcia) poza nawias
Rafał Kwiatkowski