28.media.tumblr.com/

28.media.tumblr.com/

Intelektualny stosunek czytelnika do bohatera książki jest mniej więcej taki sam jak jego stosunek do postaci rzeczywistych. Jego stosunek uczuciowy jest natomiast inny. Stosunku praktycznego brak.


Robert Musil, Dziennik – zeszyt 10, przeł. Jacek St, Buras, [w:] „Literatura na Świecie”  1985 nr 12.