Łukasz Dynowski

Łukasz Dynowski: Zabęctęctwo okowu

Łukasz Dynowski: Ogólne zachorowanie – poradnik

Łukasz Dynowski: Kolacja

To było ciekawe

Łukasz Dynowski: I ap, ap

Pada i pada

Łukasz Dynowski: Nie w

Był więc świat, były światy, były światy im bliskie, były ich światy i był świat jego, niewąsatego, a w nim był klucz. Em był on właśnie. Bo ?nie? swoim wbudowanym przecież, nie mógł być tym, kim być chciał, a być chciał cierpliwy. ?Nie? tym jednak nieszczęsnym (nie-szczęsnym!)

Łukasz Dynowski: Ścieki…

Ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych

Łukasz Dynowski: Taśma, przy, wobec

Te tu inne niż tam, banany. Wiem, bo. Tam byłem wczoraj, dzisiaj tu i te tu są inne, są. Albo tam są inne, wiadomo to, wiadomo? Inność ich włóczy się między tu a tam, i raz tu sobie ląduje, raz tam, dużo zależy od tego gdzie ja