Poezja

Maciej Melecki: Wiersze (2)

Przepływ i nalot

Maciej Melecki: Wiersze (1)

  Grań

[media] Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka 2014

Fragmenty turnieju literackiego, który po raz kolejny odbył się we wrocławskiej Mleczarni.

Sławomir Elsner: Kobieta bez cienia

Sławomir Elsner: Trop

[media] Karol Maliszewski SPP Multimedialne Archiwum 2014

Karol Maliszewski ? Karol Maliszewski (ur. 1960) pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Opublikował osiem zbiorów wierszy i cztery książki prozatorskie. Autor książek krytycznoliterackich: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Ostatnio wydał: Nowa poezja polska 1989?1999. Rozważania i uwagi,

[media] Zuzanna Ogorzewska SPP Multimedialne Archiwum 2014

Zuzanna Ogorzewska ? (ur. 1983) ? polska poetka, copywriter, slamerka.

[media] Rafał Różewicz – Multimedialne Archiwum SPP 2014

Rafał Różewicz – ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie. Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz, felietonista. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, publikował również w pismach literackich m.in. artykuły o najmłodszej poezji polskiej. Autor zbioru wierszy Product placement (?Zeszyty Poetyckie?, Gniezno 2014). W piśmie ?Inter-? prowadzi dział Kronika Wybiórcza. Obecnie

Kamil Zając: Wiersze (2)

Kamil Zając: Wiersze (1)