Rita Baum oraz Wrocławski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na spotkanie „Apostazja w Polsce” o możliwości i znaczeniu publicznych wystąpień z Kościoła katolickiego. W dyskusji wezmą udział Marcin Czerwiński (RB), Renata Niemierowska (RB) oraz Przemysław Witkowski (KP). Moderuje Paweł Kaczmarski (KP).


Czas: 12 lipca, godz. 19:30; miejsce: księgarnia Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2, środek wrocławskiego Rynku).

Pretekstem do rozmowy są dwie książki: wydane w Bibliotece Rity Baum „13 kazań do biskupów polskich” Renaty Niemierowskiej oraz opublikowany przez Krytykę Polityczną „Antypapież” Tomasza Piątka. Obie poddają krytycznej analizie obecną sytuację polskiego Kościoła katolickiego, zachowanie jego hierarchów i społeczny wpływ kościelnych instytucji.

Renata Niemierowska – poetka, teoretyk i trener relaksacji, prezes stowarzyszenia „Przestrzeń”. Opublikowała liczne eseje poświęcone m.in. holistycznej filozofii zdrowia. Autorka „13 kazań do biskupów polskich”.

Marcin Czerwiński – krytyk, perfomer, animator kultury; założyciel i redaktor naczelny Rity Baum.

Przemysław Witkowski – poeta, historyk mysli politycznej, współredaktor „8. Arkusza Odry”. Stale współpracuje z „Ha!artem”, „Krytyką Polityczną” i „Ritą Baum”. Członek Wrocławskiego Klubu KP.

Paweł Kaczmarski – krytyk literacki, członek Wrocławskiego Klubu KP. Publikuje m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, „Ricie
Baum”.