29.media.tumblr.com

29.media.tumblr.com

przymierza zawieranie i wychodzi z mody-


fikowanymi przyrządami lotu. dogląda morza
?czegoś? brakuje spojrzenia

chłepcą resztę z wieczerzy (chleb obrasta pieśnią,
śpiew się sobie wymyka). patrzy kawę, dzieli
sylaby na widoki i rozmyśla okno. story opuszcza usta
potrzeba przesłania

istotność operacji na otwartej nocy, zimno
tyczy się dalej w imieniu brzemienia, celność mierzy
kulturę; pierwej ochujenie.


Tomasz Dalasiński