Tomasz Hrynacz

Tomasz Hrynacz

Złożyło się samo.
Złożyło się bez udziału innych.
Jedyna sekunda, kiedy sprzedaje się
dół i kupuje górę. Piekło-niebo albo nożyce-kamień.
Jedyna i ostateczna decyzja.
Linia frontu jest teraz tu: pośród szumu gołębi.
W centrum. Z widokiem na łuskę kościelnej wieży.

Wgrzebujemy się na nowo. Nowe
śmieci i rupiecie. Poblask
świateł biegnących donikąd.

Centrum nam obiecało
lepsze jutro i czas bez westchnień i żądań.
Centrum nasypało nam. Zakopało.
Mgłą i sypkim śniegiem zaciekło.

Przesypujemy tamten popiół.
Jesteśmy bliżej Pana Boga. Złożyła się
potrzeba ciepła.


Tomasz Hrynacz – ur. w 1971r. Autor zbiorów wierszy: ?Zwrot o bliskość? (Biblioteka „Studium”, Kraków 1997), ?Partycje oraz 20 innych wierszy miłosnych? (Biblioteka „Toposu”, Sopot 1999), ?Rebelia? (Biblioteka SPP, Wrocław 2001), ?Enzym? (Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2004), ?Dni widzenia? (Wydawnictwo MTM, Jugowice 2005), ?Praski raj? (Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2009). Jego wiersze znalazły się w kilku antologiach m.in. w amerykańskiej antologii polskiej poezji ?Contemporary Writers of Poland? (Orlando 2005). Poezję jego przetłumaczono na język angielski, chorwacki, czeski, francuski, niemiecki, serbski i ukraiński. Mieszka w Świdnicy Śl.