kwejk.pl

kwejk.pl

Wprowadzenie elementu parodii i polemiki sprawia, że narracja staje się wielogłosowa, mniej płynna i mniej skupiona na sobie i swoim przedmiocie.

Ponadto parodia literacka podkreśla umowność słowa narratora, co jeszcze bardziej podważa jego suwerenność i pozbawia go władzy nad bohaterem.


Michał Bachtin, Problemy twórczości Dostojewskiego, przeł. Wincenty Grajewski [w:] Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia. Tom 1., pod red. Danuty Ulickiej, Universitas Kraków 2009.