Fizjologia twórczości literackiej

Pierwsza inspiracja. Czy może Pan podać ciekawe przykłady na to, w jaki sposób wpadł Pan na pierwszy pomysł jakiegoś dzieła? To dzieje się bardzo różnie. Wspólną cechą pomysłów lub planów jest ich pozornie nagłe zjawienie się.  Faktycznie mam je na składzie. Plan wykonywanych dzieł zazwyczaj powstawał przez

Fizjologia małżeństwa: Obrońcy cnoty

XVIII Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet: zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.

Fizjologia małżeństwa: Katechizm małżeński

XXVII Małżeństwo jest umiejętnością. XXVIII Mężczyzna nie powinien się żenić, jeżeli nie zna anatomii i nie sekcjonował przynajmniej jednych zwłok kobiecych. XXIX Pierwsza noc małżeństwa stanowi o jego losie. XXXI W miłości – nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej – kobieta jest jak instrument muzyczny, który

Fizjologia małżeństwa: przyzwoita kobieta

I Przyzwoita kobieta jest bezwarunkowo mężatką. II Przyzwoita kobieta nie przekroczyła lat czterdziestu III Kobieta zamężna, której względy są  d o   n a b y c i a,   nie jest przyzwoitą kobietą. IV Kobieta zamężna, która posiada własny powóz, jest przyzwoitą kobietą. V Kobieta, która sama zajmuje

Fizjologia małżeństwa: kobieta (albo człowiek)

DEDYKACJA Zwraca się twoją uwagę, czytelniku, na słowa „Człowiek o wyższym umyśle, dla którego książka ta jest przeznaczona”. Czyż to nie znaczy po prostu: „dla ciebie”? AUTOR

Fizjologia małżeństwa: Przedmiot

FIZJOLOGIO, czego żądasz ode mnie? Czy chcesz dowieść, że małżeństwo wiąże na całe życie dwoje istot zupełnie sobie nie znanych? Że żyć – znaczy pragnąć, a żadne pragnienie nie oprze się więzom małżeństwa? Że małżeństwo jest instytucją niezbędną dla społeczeństwa, lecz przeciwną naturze?

Krytyk jako pisarz. Pisarz jako krytyk (cz.5)

W historii dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej w Polsce podejście pozytywistyczne, zakładające jej przynależność raczej do dziedziny nauki, aniżeli do sztuki, szybko uległo modyfikacji, by w dwudziestym wieku zostać praktycznie symetrycznie odwrócone ? na korzyść sztuki[1]. Subiektywizacja procesu wartościowania dziś rzadko bywa poddawana w wątpliwość, i jak się wydaje,