Poezja

Maciej Robert: Różowe flamingi

Ilona Witkowska: psia poduszka; o tej miłości

Konrad Góra: Poeta

Poeta żującego błota, skarconego starca: ale tu ruskiego poety potrzeba od zaraz.

Tomasz Bąk: Boskość może mieć w sobie coś z geodezji

Boskość może mieć w sobie coś z geodezji, tak, to kwestia perspektywy. Taki Bóg w kasku obsługuje niwelator wkoło uniwersum i widzi rzeczy niemal nie z tego świata – wilgotne stalaktyty na kształt miast i wiosek, aż dziw, że je święta ziemia nosi w tym sezonie. Spogląda

Krzysztof Gryko: Dziewczynka z irysami; Poezja

Krzysztof Gryko: Bez; Cositas buenas

Robert Rybicki: Szum; W jednym momencie

Karol Maliszewski: Wiersze (2)

Mała teodycea

Karol Maliszewski: Wiersze (1)

Książka otwarć

Jakub Schönhof-Wilkans: 2 wiersze