Krytyka literacka na łamach ?brulionu? (5)

Gdzie się podziały tamte poetki?

Krytyka literacka na łamach ?brulionu? (4)

Żarcik barokowy Uważam, że na miano krytycznoliterackiego żartu zasługują dwie recenzje książki Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej w opracowaniu Andrzeja Vincenza zamieszczone w podwójnym numerze brulionu 17-18. Oba teksty podpisane są nazwiskami barokowych poetów: Jakuba Teodora Trembeckiego oraz Sebastiana Artura Grabowieckiego. Pierwsza recenzja jest

Krytyka literacka na łamach „brulionu” (3)

Krytyka rewolwerowa ?Rozpoznanie ogniem? Brulion często kojarzony jest ze strategią skandalu, wywoływaniem fermentu w świecie literackim. W związku z tym wydaje się, że w piśmie opublikowano wiele tekstów, które można by nazwać słowami P. Czaplińskiego ?rozpoznaniem ogniem?. Owo ?rozpoznanie ogniem? to ślepy atak na poprzednie pokolenia literackie,

Krytyka literacka na łamach „brulionu” (2)

Bez wątpienia najbardziej aktywnym na łamach brulionu krytykiem młodych poetów był Marian Stala. Opublikował on w omawianym dziale 10 recenzji sygnowanych nazwiskiem, inicjałami bądź pseudonimem Jacek Krzos. Wypowiedział się o prawie każdym z jedenaściorga prezentowanych twórców, wyjątkiem był K. Jaworski. Zaskakujący wydał mi się fakt publikowania na

Krytyka literacka na łamach „brulionu” (1)

Temat krytyki na łamach brulionu nie został chyba do tej pory opracowany jako oddzielne zagadnienie, pojawiał się jako część ogólniejszych rozpraw o kwartalniku, między innymi w monografii BruLion. Instrukcja obsługi Marcina Wieczorka wydanej przez korporację ha!art w roku 2005. W swojej książce nie poświęca autor problemowi krytyki

Grzegorz Czekański: Włóczęga (5)

5. Dlaczego tak obszernie przedstawiłem poprzedni wątek? Chodzi o to, że chciałbym postawić taką, dość oczywistą tezę: w czasie gdy na Zachodzie (lub Bliskim Wschodzie) dokonywano pierwszych prób kulturowego osadzenia Zagłady ? również przez opisane wcześniej realizacje, które przekraczały ustanowiony model reprezentacji II wojny światowej w sztuce

Projekt Karpowicz

Instytut Filologii Polskiej KUL, Inicjatywa Dworzec Wschodni, Lubelskie Spotkania Literackie ?Miasto Poezji? zapraszają na panel dyskusyjny W ?laboratorium niemożliwości?. Jak czytać Karpowicza? W ramach Lubelskiego Festiwalu ?Miasto Poezji? zaproszeni poeci i krytycy będą dyskutować nad recepcją twórczości Tymoteusza Karpowicza, omawiając również trudności w lekturze, w świetle własnych

Cezary Domarus: Jak zabić wszystkich

Przemysław Witkowski zamieścił w ?Przekroju? (nr 12/2012) tekst, w którym wieszczy koniec rzekomej dominacji tzw. poetów ?brulionu?, dokonujący się rzekomo na naszych oczach za sprawą grupy młodych, społecznie zaangażowanych poetów. Dominacji, dodajmy, trwającej od bez mała 20 lat i jego zdaniem polegającej na tym, że koło roku

[tajne:] Seryjni poeci / Roszak, Bierut, Bąk, Baran

W czwartek 24 listopada o godz. 18.00 w Tajnych Kompletach pojawią się autorzy czterech wydanych ostatnio przez poznańskie wydawnictwo WBPiCAK tomów poetyckich: Marcin Baran („Mniej, więcej, wszystko”), Tomasz Bąk („Kanada”), Jacek Bierut („Frak człowieka”), Joanna Roszak („Wewe”). Z poetami porozmawia Grzegorz Czekański.

Pisarz jako krytyk. Krytyk jako pisarz (17)

Czyli kochamy pytanie zaczynające się od:  czy. Czyli: