Artykuły

Festiwal Literacko-Artystyczny PreTEXTY 2010 (Jelenia Góra, Bielawa, Świdnica)

Zarówno Jelenia Góra, Bielawa jak i Świdnica są miastami, w których od wielu lat nie organizowano znaczących imprez o charakterze literackim.

juke / footwork

Juke / footwork, co to jest? – można by z miejsca zadać sobie to całkiem słuszne pytanie, widząc słowa dla większości z nas całkiem nowe i (prawie) zupełnie obce. Od razu zaznaczę, że będzie mowa o muzyce i tańcu, ponieważ w tym przypadku oba terminy są ze

Krytyki stan krytyczny? Po pierwszej „Wiośnie”

Zastosowanie nowych języków krytyki jako narzędzi opisu krytycznoliterackiego było tematem I Wiosny Krytycznej, która na początku maja została zorganizowana przez Specjalność Krytycznoliteracką Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także czasopisma ?Odra? i ?Rita Baum?. Zaproszeni przez organizatorów paneliści ?  Anna Kałuża, Piotr Śliwiński i Igor Stokfiszewski oraz

Joanna Lech: Wszystkie te brzydkie, złe rzeczy…

Maciej Gierszewski: Bonowicz, poeta

Czy poeta ma jakieś obowiązki? Obowiązki wobec kogoś? Kogo? Czy poeta coś musi? Co musi, jeśli musi? Czy fakt bycia poetą, do czegoś go zobowiązuje? Do czego? Ktoś nałożył na niego jakieś zobowiązania? Kto nałożył na niego jakieś zobowiązania? Sam podpisał na siebie wyrok? Podpisał lojalkę? To

Maciej Woźniak: W dwie wody jak w dwa ognie

W dwie wody jak w dwa ognie Media histeryzują, ale ludzie są z krwi i kości, więc na barykadzie walka trwa. Problem jest w starorzeczu Słupianki, której niegdyś zmieniono sztucznie (koparką) ujście i teraz, gdy nałykała się wody z Wisły, wzbiera zdradziecko z obu stron wału, w

Jacek Bierut: Dukt 2

Uderz w stół, a nożyce się odezwą? To nie zawsze jest prawda, ale czasami tak, chociaż to zazwyczaj żadne tam nożyce, najwyżej nożyczki. Po ostatnim felietonie (obok innych) doszło do mnie trochę oburzonych głosów, nawet niektóre oburzone bardziej mną, niż tym co tam było napisane. Niby zrozumiałe,

?Wpuszczając żywioł między żywioły?:o ksiażce „Trop w trop”

Prawie 20 lat temu Andrzej Sosnowski debiutował książką ?Życie na Korei?. Pojawił się ze swoją poezją jako zjawisko i nadal w polskiej literaturze funkcjonuje jako osobliwość. Czasy się jednak zmieniły. Dla mnie literatura lat 90 -tych, w której z racji wieku uczestniczyć nie mogłem, zaczyna być czymś,

Paweł Krzaczkowski: Krakowskie Przedmieście 46/48

Krakowskie Przedmieście 46/48 Ach, byłem tam. I wierzcie mi, że znalazłszy się w tym kościele, ba, skoro twarzą w twarz z najświętszym spotkawszy się sakramentem, skoro pomyślawszy, że niegodny i najniegodniejszy, że robak ledwie plugawy, skoro wreszcie tabernakulum poważywszy się drzwiczki uchyliwszy i do wewnątrz zobaczywszy, jak

Zobacz więcej….. (2)

Jacek Piwowarski – 33 letni absolwent filologii polskiej, aktualnie jako nauczyciel w szkole średniej. Mieszka i pracuję w malowniczej okolicy Sandomierszczyzny. Od przeszło dziesięciu lat zajmuję się rysowaniem mało skomplikowanych rysunków o mocno pogmatwanej treści. Jego prace były drukowane w „Toposie”, „Pro Arte” i „Prowincji”. Więcej o