Cycaty

No-jak-on-się-nazywa?

Niezależnie od tego, czy dotyczy to kogoś ze zdjęcia, czy też spotkanego znajomego, rozpoznanie odbywa się w trzech stałych etapach, w określonym porządku. Najpierw następuje wizualne rozpoznanie twarzy lub sylwetki, uświadomienie sobie, że to osoba znajoma. Po tym pierwszym kroku niemal zawsze pojawia się krok następny: zdanie

Zawartość koki w coli

Po rozstaniu z Roebuckiem handlowiec [Richard Sears – przyp. red.] dostrzegł możliwość niebotycznych zysków, jakie dawała współpraca z coraz prężniej rozwijającymi się firmami chemicznymi i farmaceutycznymi. Amerykański rynek podbiły wówczas niezwykłe wina marki Vin Mariani, produkowane na Korsyce przez farmaceutę Angelo Marianiego, i stworzony przez farmaceutę z

To samo co Tusk

A teraz co czytasz?

Commercial senior

Na parkingu oddałem mu towar i katalogi. Podpisaliśmy papiery na masce samochodu i dał mi kopię ostatnich prowizji. Jutro zrobią ci przelew, powiedział, nie patrząc mi w oczy.

Kto zdołał palnąć aż taką bzdurę

? Miłość to akt bez znaczenia, można ją bowiem uprawiać w nieskończoność.

Refleksy nazizmu

W książce Co to jest faszyzm Maurice Bard?che zwraca uwagę, że poczynając od wczesnych lat pięćdziesiątych, renesans faszyzmu i nazizmu dźwigał przygniatającą hipotekę popełnionych zbrodni. Od tamtej pory, ilekroć mowa o odrodzeniu nazizmu, skrajnego antysemityzmu, faszyzmu, pamięć o Auschwitz, ten nieusuwalny punkt odniesienia zachodniej wyobraźni, stwarza niemożliwą

Kwestia śnieżek

Grzegorz XVI przywrócił też jedną praktykę, stosowaną za Leona XII: przymusowe kazania w Rzymie. Rozporządzeniem  początku lat czterdziestych kardynał wikariusz ponownie nałożył na Żydów obowiązek uczestnictwa w takich kazaniach. Aby nikt nie mógł się przed nimi uchylić, wszyscy Żydzi, którzy ukończyli dwanaście lat, zarówno mężczyźni, jak i

20 niuansów mimicznych na sekundę

Twarz Chaplina  w tym dyskursie to zarówno reprezentacja najwyższego emocjonalnego wyrazu, jak i przestrzeń pustki, znak wymazywania ekspresji – Siemsen określał na przykład oblicze komika mianem chińskiej maski. Twarz mima składała się z dwóch substancji: tego, co jednostkowe i kolektywne. Parę rozpoznawalnych gestów, „dwadzieścia niuansów mimicznych na

Natarczywość grzywki

Z czym wiążą się te natarczywe grzywki? Chodzi po prostu o zamanifestowanie Rzymskości. Widać więc tutaj jak na dłoni działanie głównej sprężyny widowiskowej, jaką jest znak.  Ułożony na czole kosmyk daje pewność i nikt nie może wątpić, że oto znajduje się w dawnym Rzymie.

Zewnętrzne właściwości ciała

Niektórzy ludzie, stwierdza Erazm, raczej pożerają pokarm, niż go jedzą. Zachowują się, jak gdyby byli złodziejami porywającymi swą zdobycz albo jakby zaraz mieli zostać uwięzieni. Wkładają ręce w dania, ledwo siądą do stołu i wpychają nazbyt dużo naraz do ust, tak że ich policzki wydymają się niczym